Smluvní podmínky dokumentu YellowBOX

 

ČLÁNEK 1

Služba YellowBOX

YellowBOX  poskytuje předem stanovený rozsah služeb prostřednictvím definovaných partnerů, jejichž aktuální seznam je dostupný na adrese www.yellowbox.cz/partner. Využívání služeb a jejich rozsah je omezen druhem zvoleného balíčku služeb. Služba YellowBOX je vždy vztažena k jednomu automobilu a je nepřenositelná. Služby YellowBOX jsou provozovány společností ÚAMK, a.s. Na Strži 1837/9, 140 00, Praha 4 a jejími smluvními partnery.

ČLÁNEK 2

Poskytování služeb a výhod YellowBOX:

1)      Služby a výhody jsou poskytovány pro osobní nebo užitkové automobily s celkovou hmotností do 3,5t a s maximálním počtem 9 míst k sezení včetně řidiče, služby jsou poskytovány plošně na území České republiky.

2)      Četnost a rozsah služeb je stanoven v příloze Rozsah služeb a výhod.

3)      Klient při výběru balíčku služeb (služby BASIC nebo služby VIP, viz. Rozsah služeb a výhod) vyplní nutné identifikační údaje, uhradí roční poplatek za balíček služeb a obdrží identifikační číslo a potvrzení o uhrazení služeb. Následně mu bude poštou zaslána identifikační karta. (dále jen karta).

4)      Klient má ve svém osobním profilu přehled o vyčerpaných a nevyčerpaných službách, u vyčerpaných služeb má přehled historie ke svému vozidlu, včetně elektronických protokolů z dílčích prohlídek.

ČLÁNEK 3

Platnost služeb YellowBOX:

1)      Počátek platnosti služby YellowBox je roven datu připsání platby na účet ÚAMK, případně datu úhrady služby v hotovosti.

2)      Pokud klient má zájem platnost posunout, uvede požadované datum platnosti do objednávky. Pokud by toto datum bylo dřívější než v předchozím odstavci, platí ustanovení předchozího odstavce. Odesláním objednávky klient vyslovuje souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů a potvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami.

3)      Služby YellowBOX mají platnost 12 měsíců.

 

ČLÁNEK 4

Postup při čerpání služeb YellowBOX:

1)      Na každou čerpanou službu klient vytvoří objednávku prostřednictvím www.yellowbox.cz.

2)      Při vytváření objednávky je klient informován o dostupnosti nečerpaných služeb.

3)      Po vytvoření objednávky servisních služeb nebo služeb, které vyžadují přítomnost vozidla, je klient kontaktován partnerem pro potvrzení termínu návštěvy.

4)      Služby, které nevyžadují přítomnost vozidla, jsou organizovány individuálně a postup čerpání je vždy obsahem objednávky.

5)      Při návštěvě servisního partnera je předem vytvořená objednávka služeb z bodu 1, na jejímž základě klient služby NEHRADÍ.

6)      Klient se prokáže kartou YellowBOX.

7)      Obsluha poskytne klientovi služby dle objednávky a rozsahu YellowBOX ZDARMA.

8)      Po výkonu služby klient obdrží protokol o vykonaných službách.

9)      Pro kontrolu partnerské sítě si dovolujeme klienta kontaktovat prostřednictvím SMS/e-mail a požádat ho o vyjádření se ke kvalitě služeb.

 

ČLÁNEK 5

Ztráta karty:

Ztrátu nebo odcizení karty je klient povinen elektronicky ohlásit na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Příslušná karta bude poté v databázi ÚAMK zablokována. Klientovi bude zaslána formou dobírky náhradní karta (klient hradí poštovné a balné). Neohlásí-li klient ztrátu/odcizení karty bez zbytečného prodlení, nese odpovědnost za její případné zneužití.

 

ČLÁNEK 6

Změny v datech:

Klient je povinen oznámit elektronicky (na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím portálu www.yellowbox.cz) ÚAMK změnu v datech uvedených v registraci karty/objednávce služeb (zejména jméno a příjmení, poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údaje o vozidle). Pokud uložená data nejsou aktuální, nelze zaručit bezchybné poskytování služeb a informací.

 

ČLÁNEK 7

Reklamace:

V případě reklamace služeb, se klient obrací s popisem vady a požadavkem na způsob odstranění na reklamační oddělení ÚAMK prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. ÚAMK je povinna vyřídit reklamaci do 30 dní, nedohodne-li se s klientem na delší lhůtě. Klient má možnost řešit případné spory vyplývající z poskytnutého plnění prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

 

ČLÁNEK 7

Neoprávněné použití (zneužití) karty:

Každý klient odpovídá za oprávněné používání karty v souladu s těmito smluvními podmínkami, se kterými byl seznámen při nákupu služeb. Smluvní podmínky jsou kdykoli k nahlédnutí na www.yellowbox.cz v aktuálním znění.

 

Za neoprávněné použití karty se považuje zejména:
• čerpání služeb na jiné vozidlo než na které byly služby registrovány,

• zneužití nezablokované karty z důvodu odcizení či ztráty,

• úmyslným uvedením provozovatele služeb nebo jeho partnera v omyl.

V každém případě neoprávněného použití karty, bude takové plnění poskytnuté ÚAMK, vymáháno zpět. Vedle neoprávněného plnění bude dále vymáhána smluvní pokuta ve výši 20% z částky neoprávněného plnění. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje nárok ÚAMK na úhradu vzniklé škody v plné výši.

 

ČLÁNEK 8

Změna smluvních podmínek:

ÚAMK je oprávněn změnit znění smluvních podmínek a ujednání. Nové znění smluvních podmínek bude klientovi zasláno v písemné formě s tím, že za písemnou formu bude považováno také zaslání formou elektronické pošty na adresu klienta uvedenou při registraci nebo řádně oznámenou ÚAMK dle těchto podmínek. V případě změny týkající se rozsahu předplacených služeb má klient právo předčasného ukončení a zpětné úhrady poměrné částky za služby YellowBOX.

 

ČLÁNEK 9

Souhlas s využitím a zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení:

Klient (podnikatel nebo právnická osoba, která není podnikatelem), prvním použitím karty souhlasí s tím, aby všechny údaje, týkající se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou karty byly ÚAMK dále zpracovávány za účelem jejich užívání v rámci obchodních aktivit ÚAMK, zejména k marketingovým a reklamním účelům. Klient souhlasí s tím, aby mu uvedená sdělení byla zasílána na kontaktní údaje uvedené v registraci/objednávce karty. Souhlasy dle tohoto odstavce lze odvolat elektronicky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Klient – fyzická osoba nepodnikající, souhlasí se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v rozsahu a za podmínek uvedených v registraci/objednávce karty. V souvislosti s plněním služeb, poskytovaných klientovi smluvními partnery, je ÚAMK oprávněn sdělit příslušnému smluvnímu partnerovi osobní údaje klienta v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby. Tj. zejména jméno a příjmení, datum narození, mail, SPZ a VIN vozidla, telefonní číslo. 

 


 

Příloha: Rozsah služeb a výhod- rozsah dle typu dokumentu

Rozsah

služby BASIC

služby VIP

četnost

Roční servisní prohlídka
Služba zahrnuje:

práci s výměnu motorového oleje a filtru; kontrolu stavu čelního skla, stěračů a ostřikovačů; kontrolu stavu a kvality brzdové a chladící kapaliny; kontrola vůle a těsnosti stavu podvozku (na zdviháku); kontrolu stavu baterie (battery tester); kontrolu stavu pneumatik- tlak, hloubka dezénu, vč.rezervy; kontrolu a funkčnost osvětlení;  kontrolu a funkčnost klimatizace a topení;  zpracování protokolu o roční servisní prohlídce.

zdarma

zdarma

1x

Mytí vozidla vč. interiéru ( při roční servisní prohlídce )
Služba zahrnuje:  
mytí exteriéru vozidla, vysátí interiéru, otření prachu interiéru

zdarma

zdarma

1x

Výměna sady kol
Služba zahrnuje:
výměnu sady kol, vyvážení montované sady, zaznamenání stavu kol do protokolu

zdarma

zdarma

2x

Materiál-sleva

Služba zahrnuje: slevu na materiál/díly dle typu dokumentu, konkrétní přehled při zadání požadavku na www.yellowbox.cz

10%

20%

neomezeně

Optimalizace POV+HAV

Služba zahrnuje: upozornění klienta na možnost výměny pojišťovny před ukončením jeho pojistné smlouvy, zdarma zpracování nabídky na míru s klientskou slevou dle typu dokumentu

zdarma

zdarma

dle potřeby

Hlídání technické a emisní kontroly

Služba zahrnuje: včasné upozornění klienta na termín ukončení platnosti technické/emisní kontroly vozidla

zdarma

zdarma

dle potřeby

Slevový program v ČR: konkrétní informace o slevách, výhodách a formách jejich poskytování jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách www.uamk.cz.

zdarma

zdarma

neomezeně

Dezinfekce klimatizace 1x ročně

Služba zahrnuje: dezinfekci systému klimatizace speciálním dezinfekčním sprejem

ne

zdarma

1x

Kontrola geometrie

Služba zahrnuje: kontrolu seřízení geometrie náprav, protokol dle systému

ne

zdarma

1x

Kontrola brzd a tlumičů

Služba zahrnuje: kontrolu brzdového systému a tlumičů a výsledný protokol dle systému

ne

zdarma

1x

 

 

Práce nad rámec výše dohodnutého rozsahu hradí klient na místě V rámci služeb YellowBox je materiál poskytován s výše uvedenou slevou.

© 2017 YellowBOX. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK